لیست دوره های آموزشی

آموزش زبان عربی (لهجه مصرى)

آموزش زبان عربی (لهجه مصرى)

۰۳ شهریور ۱۴۰۰ | ۱۴:۴۹
کد دوره : ۳۳۴۳۱/-----/مدرس :دکترفرحناز رفعت جو -استاد کریم محمودى/-----/کارگاه تئوری :۳۲ساعت /-----/تاریخ برگزاری روزهای شنبه-دوشنبه-چهارشنبه از...
آموزش زبان عربی (لهجه لبنانى)

آموزش زبان عربی (لهجه لبنانى)

۰۳ شهریور ۱۴۰۰ | ۱۴:۴۷
کد دوره : ۳۳۴۳۱/-----/مدرس : دکترفرحناز رفعت جو -استادانشاد مرتضى/-----/کارگاه تئوری :۳۲ساعت /-----/تاریخ برگزاری روزهای شنبه-یک شنبه-چهارشنبه از...
آموزش زبان عربی (لهجه عراقى)

آموزش زبان عربی (لهجه عراقى)

۰۳ شهریور ۱۴۰۰ | ۱۴:۴۴
کد دوره : ۳۳۴۳۱/-----/مدرس :دکترفرحناز رفعت جو - استاد رائد عبود شنان/-----/کارگاه تئوری :۳۲ساعت /-----/تاریخ برگزاری روزهای شنبه-دوشنبه-سه شنبه از...
آموزش زبان عربی (فصیح)

آموزش زبان عربی (فصیح)

۰۳ شهریور ۱۴۰۰ | ۱۴:۴۱
کد دوره : ۳۳۴۳۱/-----/مدرس : دکترفرحناز رفعت جو -استاد رائد عبودشنان/-----/کارگاه تئوری :۳۲ساعت /-----/تاریخ برگزاری روزهای شنبه-دوشنبه-چهارشنبه...
سیستم های آکوآپونیک (پیشرفته)

سیستم های آکوآپونیک (پیشرفته)

۲۲ تیر ۱۴۰۰ | ۱۲:۲۷
کد دوره : ۷۷۸۶۷/-----/مدرس : خانم دکتر امانی نژاد/-----/کارگاه تئوری : ۸ ساعت ، کارگاه عملی: ۸ ساعت/-----/تاریخ برگزاری :چهارشنبه و پنجشنبه ۳ و ۴ آذر...
سیستم های آکوآپونیک (مقدماتی)

سیستم های آکوآپونیک (مقدماتی)

۲۲ تیر ۱۴۰۰ | ۱۲:۲۵
کد دوره : ۷۷۸۶۷/-----/مدرس : مهندس مومنی نژاد/-----/کارگاه تئوری : ۸ ساعت /-----/ کارگاه عملی : ۸ ساعت/-----/تاریخ برگزاری : دوشنبه و سه شنبه ۱و ۲آذر ماه...
مدیریت و بازاریابی شیلات

مدیریت و بازاریابی شیلات

۲۲ تیر ۱۴۰۰ | ۱۲:۲۳
کد دوره : ۳۳۹۱۳/-----/مدرس : دکتر امانی نژاد/-----/کارگاه تئوری : ۸ ساعت /-----/تاریخ برگزاری : یکشنبه ۷آذر ماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۰ الی ۱۸ /-----/هزینه دوره...
مدیریت ماهی دارکردن استخرهای پرورش ماهیان

مدیریت ماهی دارکردن استخرهای پرورش ماهیان

۲۲ تیر ۱۴۰۰ | ۱۲:۲۲
کد دوره : ۳۳۹۱۴/-----/مدرس : دکتر امانی نژاد/-----/کارگاه تئوری : ۸ ساعت /-----/تاریخ برگزاری : شنبه ۶آذر ماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۰ الی ۱۸/-----/هزینه دوره :...
هورمون تراپی

هورمون تراپی

۲۲ تیر ۱۴۰۰ | ۱۲:۲۰
کد دوره : ۳۳۹۰۶/-----/مدرس : مهندس مومنی نژاد/-----/کارگاه تئوری : ۸ ساعت /-----/ کارگاه عملی : ۸ ساعت/-----/تاریخ برگزاری : شنبه و یکشنبه ۲۹و ۳۰ آبان...
تولید و پرورش غذای زنده

تولید و پرورش غذای زنده

۲۲ تیر ۱۴۰۰ | ۱۲:۱۹
کد دوره : ۳۳۹۱۷/-----/مدرس : مهندس مومنی نژاد/-----/کارگاه تئوری : ۸ ساعت /-----/تاریخ برگزاری : چهارشنبه ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۰ الی ۱۸/-----/هزینه...
تولید و پرورش جلبک های دریایی

تولید و پرورش جلبک های دریایی

۲۲ تیر ۱۴۰۰ | ۱۲:۱۸
کد دوره : ۳۳۹۱۲/-----/مدرس : مهندس مومنی نژاد/-----/کارگاه تئوری : ۸ ساعت /-----/تاریخ برگزاری :سه شنبه ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۰ الی ۱۸/-----/هزینه...
تغذیه و جیره نویسی آبزیان

تغذیه و جیره نویسی آبزیان

۲۲ تیر ۱۴۰۰ | ۱۲:۱۶
کد دوره : ۳۳۹۰۹/-----/مدرس : دکتر امانی نژاد/-----/کارگاه تئوری : ۸ ساعت /-----/تاریخ برگزاری :دوشنبه ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۰ الی ۱۸/-----/هزینه...
تکثیر و پرورش میگو و خرچنگ آب شیرین

تکثیر و پرورش میگو و خرچنگ آب شیرین

۲۲ تیر ۱۴۰۰ | ۱۲:۱۳
کد دوره : ۳۳۹۱۱/-----/مدرس : دکتر امانی نژاد/-----/کارگاه تئوری : ۸ ساعت ، کارگاه عملی : ۸ ساعت/-----/تاریخ برگزاری : شنبه و یکشنبه ۲۲ و ۲۳ آبان...
تکثیر و پرورش ماهیان زنده زا

تکثیر و پرورش ماهیان زنده زا

۲۲ تیر ۱۴۰۰ | ۱۲:۱۲
کد دوره : ۳۳۹۰۷/-----/مدرس : مهندس مومنی نژاد/-----/کارگاه تئوری : ۸ ساعت /-----/ کارگاه عملی : ۸ ساعت/-----/تاریخ برگزاری :چهارشنبه و پنج شنبه ۱۹ و ۲۰...
تکثیر و پرورش ماهیان تخم گذار

تکثیر و پرورش ماهیان تخم گذار

۲۲ تیر ۱۴۰۰ | ۱۲:۱۰
کد دوره : ۳۳۹۱۵/-----/مدرس : مهندس مومنی نژاد/-----/کارگاه تئوری : ۸ ساعت /-----/ کارگاه عملی : ۸ ساعت/-----/تاریخ برگزاری : دوشنبه و سه شنبه ۱۷و۱۸آبان...
تکثیر و پرورش ماهیان تیلاپیا

تکثیر و پرورش ماهیان تیلاپیا

۲۲ تیر ۱۴۰۰ | ۱۲:۰۸
کد دوره : ۳۳۹۱۰/-----/مدرس : دکتر امانی نژاد/-----/کارگاه تئوری : ۸ ساعت /-----/کارگاه عملی : ۸ ساعت/-----/ تاریخ برگزاری : شنبه و یکشنبه ۱۵ و ۱۶ آبان ماه...
تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری

تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری

۲۲ تیر ۱۴۰۰ | ۱۱:۵۵
کد دوره : ۳۳۹۰۸/-----/مدرس : دکتر امانی نژاد/-----/کارگاه تئوری : ۸ ساعت /-----/تاریخ برگزاری : پنج شنبه۱۳ آبان ماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۰ الی ۱۸/-----/هزینه...
تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی و سردابی

تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی و سردابی

۲۲ تیر ۱۴۰۰ | ۱۱:۳۲
کد دوره : ۳۳۹۱۶ /-----/مدرس : دکتر امانی نژاد/-----/کارگاه تئوری : ۱۶ ساعت /-----/تاریخ برگزاری : سه شنبه و چهارشنبه ۱۱و۱۲ آبان ماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۰...

محل برگزاری دوره های حضوری

تهران، پاسداران، گلستان پنجم، نرسیده به میدان هروی، خیابان مکران جنوبی بوستان دهم. پلاک ۲۵