عناوین برنامه های درسی

ردیفنام دورههزینه دورهتاریخ برگزاریکارگاه تئوریکارگاه عملیمدرسکد دورهظرفیت لینک ثبت نام
1تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی و سردابی6000000ریالسه شنبه و چهارشنبه 11و12 آبان ماه 1400 از ساعت 10 الی 1816ساعت-دکتر امانی نژاد3391610 نفرثبت نام
2تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری4000000ریالپنج شنبه 13 آبان ماه 1400 از ساعت 10 الی 188 ساعت-دکتر امانی نژاد3390810 نفرثبت نام
3تکثیر و پرورش ماهیان تیلاپیا6000000ریالشنبه و یکشنبه 15 و 16 آبان ماه 1400 از ساعت 10 الی 188 ساعت8 ساعتدکتر امانی نژاد3391010 نفرثبت نام
4تکثیر و پرورش ماهیان تخم گذار7000000ریالدوشنبه وسه شنبه 17و18 آبان ماه 1400 از ساعت 10 الی 188 ساعت8 ساعتمهندس مومنی نژاد3391510 نفرثبت نام
5تکثیر و پرورش ماهیان زنده زا7000000ریالچهارشنبه و پنج شنبه 19و20 آبان ماه 1400 از ساعت 10 الی 188 ساعت8 ساعتمهندس مومنی نژاد3390710 نفرثبت نام
6تکثیر و پرورش میگو و خرچنگ آب شیرین6000000ریالشنبه و یکشنبه 22و23 آبان ماه 1400 از ساعت 10 الی 188 ساعت8ساعتدکتر امانی نژاد3391110 نفرثبت نام
7تغذیه و جیره نویسی آبزیان5000000ریالدوشنبه 24آبان ماه 1400 از ساعت 10 الی 188 ساعت-دکتر امانی نژاد3390910 نفرثبت نام
8تولید و پرورش جلبک های دریایی7000000ریالسه شنبه 25آبان ماه 1400 از ساعت 10 الی 188 ساعت-مهندس مومنی نژاد3391210 نفرثبت نام
9تولید و پرورش غذای زنده7000000ریالچهار شنبه 26آبان ماه 1400 از ساعت 10 الی 188 ساعت-مهندس مومنی نژاد3391710 نفرثبت نام
10هورمون تراپی7000000ریالشنبه ویکشنبه 29و 30 آبان ماه 1400 از ساعت 10 الی 188 ساعت8 ساعتمهندس مومنی نژاد3390610 نفرثبت نام
11آکواپونیک مقدماتی6000000ریالدوشنبه وسه شنبه 1و2آذر ماه 1400 از ساعت 10 الی 188 ساعت8 ساعتمهندس مومنی نژاد7786710 نفرثبت نام
12آکواپونیک پیشرفته8000000ریالچهارشنبه وپنج شنبه 3و4آذر ماه 1400 از ساعت 10 الی 188 ساعت8 ساعتدکتر امانی نژاد7786710 نفرثبت نام
13مدیریت ماهی دارکردن استخرهای پرورش ماهیان4000000ریالشنبه 6 آذر ماه 1400 از ساعت 10 الی 188 ساعت-دکتر امانی نژاد3391410 نفرثبت نام
14مدیریت و بازاریابی شیلات7000000ریالیک شنبه 7آذر ماه 1400 از ساعت 10 الی 188 ساعت-دکتر امانی نژاد3391310 نفرثبت نام
15آموزش زبان عربی (لهجه مصرى)۵۰۰۰۰۰۰ ریال با تخفیف ۳۵۰۰۰۰۰ریالروزهای شنبه-دوشنبه-چهارشنبه از ۳ مهر ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۴-۱۲۳۲ساعت-دکترفرحناز رفعت جو -استاد کریم محمودى۳۳۴۳۱15 نفرثبت نام
16آموزش زبان عربی (لهجه لبنانى)۵۰۰۰۰۰۰ ریال با تخفیف ۳۵۰۰۰۰۰ریالروزهای شنبه-یک شنبه-چهارشنبه از ۳ مهر ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۵-۱۷۳۲ساعت-دکترفرحناز رفعت جو -استادانشاد مرتضى۳۳۴۳۱15 نفرثبت نام
17آموزش زبان عربی (لهجه عراقى)۵۰۰۰۰۰۰ ریال با تخفیف ۳۵۰۰۰۰۰ریالروزهای شنبه-دوشنبه-سه شنبه از ۳ مهر ماه ۱۴۰۰ ساعت۱۶-۱۸۳۲ساعت-دکترفرحناز رفعت جو - استاد رائد عبود شنان۳۳۴۳۱15 نفرثبت نام
18آموزش زبان عربی (فصیح)۵۰۰۰۰۰۰ ریال با تخفیف ۳۵۰۰۰۰۰ریالروزهای شنبه-دوشنبه-چهارشنبه از ۳مهر ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۵-۱۷۳۲ساعت-دکترفرحناز رفعت جو -استاد رائد عبودشنان۳۳۴۳۱15 نفرثبت نام
نمایش 1 تا 18 مورد از کل 18 مورد.