تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی و سردابی

۲۲ تیر ۱۴۰۰ | ۱۱:۳۲ کد : ۱۰۵۶۸ لیست دوره های آموزشی اخبار تصویری
تعداد بازدید:۱۸۰
کد دوره : ۳۳۹۱۶ /-----/مدرس : دکتر امانی نژاد/-----/کارگاه تئوری : ۱۶ ساعت /-----/تاریخ برگزاری : سه شنبه و چهارشنبه ۱۱و۱۲ آبان ماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۰ الی ۱۸ /-----/هزینه دوره : ۶۰۰۰۰۰۰ ریال
تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی و سردابی

اهداف دوره:

آشنایی با ماهیان گرمابی و به ویژه خانواده کپور ماهیان، تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی به عنوان یک خانواده تجاری در صنعت شیلات و یادگیری تخصص لازم در زمینه تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی.

آشنایی با خانواده آزادماهیان  تکثیر و پرورش ماهیان سردابی، افزایش راندمان تکثیر و تولید  ماهیان سردابی.

رئوس و سرفصل مطالب:

-تاریخچه و هدف از تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی و سردابی در جهان و ایران،معرفی گونه های پرورشی به منظور پرورش و یا رهاسازی در ایران،نیازهای محیطی پرورش(درجه حرارت دما-پی اچ-اکسیژن-آمونیاک-سرعت جریان آب و سایر عوامل مهم) ،نقش کمیت و کیفیت آب در تولید،روش های تولید،تشخیص ماهیان نر وماده در مولدین-نگه داری مولدین-تعیین هماوری-بررسی کیفیت تخم و اسپرم،روش­های لقاح،انکوباسیون،تکثیرمصنوعی،هورمون­تراپی، انواع انکوباتورها در تکثیر ماهیان گرمابی و سردابی، آمادهسازی استخرهای پرورش ماهیان گرمابی و سردابی، کود دهی و اهمیت آن در باروری استخرهای پرورشی، پرورش لارو، استحصال بچه ماهی، استخرهای نگهداری مولدین، پرورش تک گونه ای، پرورش چندگونه ای، تغذیه ماهیان گرمابی و سردابی، روش حمل مولدین، روش حمل بچه ماهی، انواع روش های تکثیر ماهیان کپور، تکثیر ماهی سفید خزر، تکثیر ماهی کلمه و ...


نظر شما :