تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری

۲۲ تیر ۱۴۰۰ | ۱۱:۵۵ کد : ۱۰۵۶۹ لیست دوره های آموزشی اخبار تصویری
تعداد بازدید:۱۰۱
کد دوره : ۳۳۹۰۸/-----/مدرس : دکتر امانی نژاد/-----/کارگاه تئوری : ۸ ساعت /-----/تاریخ برگزاری : پنج شنبه۱۳ آبان ماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۰ الی ۱۸/-----/هزینه دوره : ۴۰۰۰۰۰۰ریال
تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری

اهداف دوره:

-آشنایی دانشجویان با مباحث کلی تکثیر و پرورش ماهیان دریایی(به ویژه ماهیان خاویاری)، افزایش سطح توان دانشجویان در تکثیر و پرورش ماهیان دریایی، تولید و تامین قسمتی از نیازهای پروتئینی، بازسازی و افزایش ذخایر آبزیان ارزشمند دریایی و رودخانه ای، معرفی­وجابجایی­گونه­های­مناسب،تولیدمواددارویی­وموادزینتی.

رئوس و سرفصل مطالب:

-پرورش ماهیان خاویاری ،معرفی گونه های پرورشی به منظور پرورش و یا رهاسازی در ایران ،نیازهای محیطی پرورش(درجه حرارت دما-پی اچ-اکسیژن-آمونیاک-سرعت جریان آب و سایر عوامل مهم)،نقش کمیت و کیفیت آب در تولید،روش های تولید تشخیص ماهیان نر وماده در مولدین-نگه داری مولدین-کاربرد هورمونهای سنتتیک و طبیعی در القا رسیدگی جنسی ماهیان مولد، اصول انجماد اسپرم، نگهداری مواد تناسلی مولدین، روشهای تشخیص رسیدگی جنسی ماهیان دریایی، روشهای مولدسازی، شناخت نرماتیوهای مرفولوژیک ماهیان دریایی، بررسی انواع روشهای تکثیر و پرورش ماهیان دریایی، مروری بر سیستمهای مداربسته تکثیر و پرورش ماهیان، قفسهای پرورشی، خصوصیات قفسها، پرورش ماهی در حصار، پرورش ماهی در استخرهای خاکی و گلخانه ها تعیین هماوری-بررسی کیفیت تخم و اسپرم،روش های لقاح،انکوباسیون.


نظر شما :