تکثیر و پرورش میگو و خرچنگ آب شیرین

۲۲ تیر ۱۴۰۰ | ۱۲:۱۳ کد : ۱۰۵۷۳ لیست دوره های آموزشی اخبار تصویری
تعداد بازدید:۹۳
کد دوره : ۳۳۹۱۱/-----/مدرس : دکتر امانی نژاد/-----/کارگاه تئوری : ۸ ساعت ، کارگاه عملی : ۸ ساعت/-----/تاریخ برگزاری : شنبه و یکشنبه ۲۲ و ۲۳ آبان ماه۱۴۰۰ از ساعت ۱۰ الی ۱۸/-----/هزینه دوره : ۶۰۰۰۰۰۰ریال
تکثیر و پرورش میگو و خرچنگ آب شیرین

اهداف دوره:

-شناسایی انواع مختلف گونه های سخت پوست، بررسی روش های تکثیر و پرورش سخت پوستان و .....آموزش دانشجویان به منظور تکثیر و پرورش انواع گونه های میگو و سخت پوستان ایران .تکثیر و پرورش گونه های مختلف سخت پوستان ایران از قبیل میگوهای آب شور و شیرین، انواع خرچنگ و لابستر....

 رئوس و سرفصل مطالب:

-مقدمه و کلیات، ردهبندی سخت پوستان، شناسایی و مورفولوژی انواع سخت پوستان، بررسی میگوهای ایران، بررسی سخت پوستان ایران از قبیل لابستر، خرچنگ دراز آب شیرین، بررسی میگوی آب شیرین، بررسی روند تولیدمثلی انواع سختپوستان ایران، تکثیر سخت پوستان ایران، انواع روش های تکثیر میگو و سایر سخت پوستان، بررسی روش های پرورش در اسارت، تکثیر و پرورش میگوی دراز آب شیرین، تکثیر و پرورش خرچنگ دراز آب شیرین، تکثیر و پرورش انواع لابستر و ....  .\


نظر شما :