تولید و پرورش جلبک های دریایی

۲۲ تیر ۱۴۰۰ | ۱۲:۱۸ کد : ۱۰۵۷۵ لیست دوره های آموزشی اخبار تصویری
تعداد بازدید:۲۶۷
کد دوره : ۳۳۹۱۲/-----/مدرس : مهندس مومنی نژاد/-----/کارگاه تئوری : ۸ ساعت /-----/تاریخ برگزاری :سه شنبه ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۰ الی ۱۸/-----/هزینه دوره : ۷۰۰۰۰۰۰ریال
تولید و پرورش جلبک های دریایی

اهداف دوره:

-آشنایی دانشجویان با انواع گیاهان آبزی و ویژگیهای مختلف اکولوژیکی و زیستی این گیاهان و شناسایی انواع گیاهان آبزی بالقوه قابل تکثیر در سیستم های آبزی پروری و گیاه پالایی.

رئوس و سرفصل مطالب:

معرفی گیاهان آبزی، رویشگاه های گیاهان آبزی، طبقه بندی گیاهان آبزی، شناسایی گیاهان آبزی و معرفی گونه های اقتصادی و ارزشمند آنها، بررسی نیازهای غذایی گیاهان آبزی، مواد مغذی ضروری برای رشد و پرورش گیاهان آبزی، اختلالات تغذیه ای، علایم کمبود مواد مغذی در گیاهان آبزی، آنالیز شیمیایی گیاهان آبزی، محیط کشت گیاهان آبزی، معرفی انواع نمکهای معدنی برای تهیه محلولهای مواد مغذی، تنظیم غلظت مواد محلول، عوامل موثر بر کشت و تکثیر ، هدایت الکتریکی، شوری، دما، روابط گیاهان آبزی و میکروارگانیسم ها، روشهای تکثیر و پرورش pHگیاهان آبزی ، گیاهان آبزی، انواع روش های کشت، آفات و بیماری های گیاهان آبزی، روش های مهار آفات و بیماری های گیاهان آبزی.

 


نظر شما :