تولید و پرورش غذای زنده

۲۲ تیر ۱۴۰۰ | ۱۲:۱۹ کد : ۱۰۵۷۶ لیست دوره های آموزشی اخبار تصویری
تعداد بازدید:۲۶۵
کد دوره : ۳۳۹۱۷/-----/مدرس : مهندس مومنی نژاد/-----/کارگاه تئوری : ۸ ساعت /-----/تاریخ برگزاری : چهارشنبه ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۰ الی ۱۸/-----/هزینه دوره : ۷۰۰۰۰۰۰ریال
تولید و پرورش غذای زنده

اهداف دوره:

-آشنایی دانشجویان با روش های مختلف تکثیر و پرورش انواع غذاهای زنده از قبیل روتیفر، ارتمیا، دافنی، سیکلوپس و ......... استفاده از فناوری غذای زنده در تکثیر و پرورش و تغذیه گونه های مختلف آبزیان

رئوس و سرفصل مطالب:

 مقدمه، زنجیره غذایی و اهمیت فتوسنتز، نقش غذای زنده در تولید آبزیان، فیتوپلانکتونها و زئوپلانکتونها ، تکثیر و پرورش ریزجبک ها، مخمرها، روتیفر، روشهای تکثیر و پرورش روتیفر ، تکثیر و پرورش زئوپلانکتون ها ، پارامسی، تکثیر و پرورش سخت پوستان کلادوسر، دافنی ها. شناخت انواع دافنی روش های پرورش دافنی تکثیر و پرورش آرتمیا، ارزش غذایی و اهمیت پرورش ارتمیا در آبزی پروری، پرورش کرم خاکی و انواع دیگر ، تکثیر و پرورش کرم سفید و توبیفکس ،شیرونومید  در استخرهای بتونی ، روش های تکثیر انواع ارتمیا ، شناسایی انواع آرتمیا ، اهمیت تغذیه ای انواع غذاهای زنده.


نظر شما :