هورمون تراپی

۲۲ تیر ۱۴۰۰ | ۱۲:۲۰ کد : ۱۰۵۷۷ لیست دوره های آموزشی اخبار تصویری
تعداد بازدید:۳۰۱
کد دوره : ۳۳۹۰۶/-----/مدرس : مهندس مومنی نژاد/-----/کارگاه تئوری : ۸ ساعت /-----/ کارگاه عملی : ۸ ساعت/-----/تاریخ برگزاری : شنبه و یکشنبه ۲۹و ۳۰ آبان ماه۱۴۰۰ از ساعت ۱۰ الی ۱۸ /-----/هزینه دوره : ۷۰۰۰۰۰۰ریال
هورمون تراپی

اهداف دوره:

بکار گیری هورمون ها به اهداف مختلف نظیر تسریع در بلوغ ماهی ها، تسریع روند رسیدگی گامت ها ، هماهنگی در فرایند تولید مثلی مولدین در کارگاه های تکثیر ، ممانعت از بلوغ موردی و هماهنگی فعالیت های کارگاهی تغییر جنسیت ، عقیم سازی و در نهایت تخم ریزی هماهنگ ماهی ها در زمان مورد نظر صورت می پذیرد.

رئوس و سرفصل مطالب:

ترکیبات متعدد برای تجویز و تحریک تولید مثلی در ماهیان ( عصاره هپوفیز،اواپریم،اوولین و........... استفاده از هورمون های طبیعی و مصنوعی بویژه انواع استرادیول و مشتقات آن و تستوسترون و مشتقات مربوطه . دستاورد های شگرفی در زمینه بکار گیری انواع هورمون ها ی گنادوتروپین ومحرک های مربوطه به همراه انالوگ ها و انواع آگونیست و آنتاگونیست های مرتبط با هورمون های موثر درفرایند های تولید مثلی به همراه انواع داروها و تزکیبات فیتواستروژنیک برای تحریک تولید مثلی ابزیان . روش های متعدد تجویز هورمون ­و داروهای ­موثر در تولیدمثل­آبزیان(تزریق­داخل­صفاقی­تزریق­عضلانی­درمحلول­آبی­تزریق­عضلانی­درمحلول­الکلی­تزریق در فرم آزاد کننده ی کُند( میکروکپسول ها، کاشت GnRH در ترکیب بایک­قرص­کلسترولی­یا­پلیمری)استفاده­خوراکی­درغذاحمام دادن:غوطه وری در هورمون با یا بدون در معرض قرار دادن فراصوت).جذب­دهانی­آبششی: انتقال هورمون در قالب استفاده از ناقل.


نظر شما :