سیستم های آکوآپونیک (پیشرفته)

۲۲ تیر ۱۴۰۰ | ۱۲:۲۷ کد : ۱۰۵۸۱ لیست دوره های آموزشی اخبار تصویری
تعداد بازدید:۴۵۴
کد دوره : ۷۷۸۶۷/-----/مدرس : خانم دکتر امانی نژاد/-----/کارگاه تئوری : ۸ ساعت ، کارگاه عملی: ۸ ساعت/-----/تاریخ برگزاری :چهارشنبه و پنجشنبه ۳ و ۴ آذر ماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۰ الی ۱۸/-----/هزینه دوره : ۸۰۰۰۰۰۰ریال
سیستم های آکوآپونیک (پیشرفته)

انواع سیستم های آکواپونیک(خانگی تجاری)،تغذیه و رشد ماهیان در آکواپونیک،مدیریت تولید دامی و گیاهی در آکواپونیک،عوامل موثر بر موفقیت در آکواپونیک،بررسی ایمنی غذایی در آکواپونیک،مسائل بهداشتی در سیستم های آکواپونیک،کنترل عوامل محیطی و آفات و بیماری ها در آکواپونیک،مدیریت انتخاب و تغذیه ماهی ها برای سیستم آکواپونیک،مدیریت تغذیه ای گیاه و آفات و بیماری ها در سیستم آکواپونیک،مدیریت سیستم های چرخشی آکواپونیک،طراحی سیستم کشت و اماده سازی بستر رشد گیاه و ماهی،برنامه ریزی و تحلیل اقتصادی سیستم آکواپونیک.


نظر شما :