آموزش زبان عربی (لهجه لبنانى)

۰۳ شهریور ۱۴۰۰ | ۱۴:۴۷ کد : ۱۰۷۳۵ لیست دوره های آموزشی اخبار تصویری
تعداد بازدید:۱۶۵
کد دوره : ۳۳۴۳۱/-----/مدرس : دکترفرحناز رفعت جو -استادانشاد مرتضى/-----/کارگاه تئوری :۳۲ساعت /-----/تاریخ برگزاری روزهای شنبه-یک شنبه-چهارشنبه از ۳ مهر ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۵-۱۷ /-----/هزینه دوره : ۵۰۰۰۰۰۰ ریال با تخفیف ۳۵۰۰۰۰۰ریال
آموزش زبان عربی (لهجه لبنانى)


نظر شما :